PixelImage

Andelstal

Andelstal

Andelstal är grunden för fördelning av kostnaderna för gemensamhetsanläggningens utförande och drift.