PixelImage

Anläggningslagen

Anläggningslagen

Anläggningslagen är den lag som reglerar bildandet av en gemensamhetsanläggning.