PixelImage

Debiteringslängd

Debiteringslängd

En debiteringslängd är en förteckning över det belopp som ska uttaxeras, vad varje medlem ska betala samt när betalning ska ske.