PixelImage

Elleverantör

Elleverantör

Din elfaktura består av två delar, nätkostnad och elkostnad. Nätleverantör kan du inte välja, det är beroende av var du bor. Men du kan välja att byta elleverantör.

Var noga med att kontrollera att du debiteras för både nät och el. Nätföretagen har rätt att efterdebitera dig tre år tillbaka i tiden.