PixelImage

Elmarknaden - så fungerar den

Elmarknaden - så fungerar den

Tycker du också att elmarknaden är snårig? Vi benar ut begreppen!

 

Elmarknaden avreglerades år 1996

Idag kan vi välja bland hundratals leverantörer, som debiterar för förbrukad el. Priset beror på vilken typ av avtal man tecknat och prislistan hos vald leverantör. Nätavgifterna debiteras av ditt lokala nätbolag, som har monopol. Nätavgifterna har gått upp mer än 30 procent under den senaste treårsperioden. Utöver förbrukning och nätavgifter betalar vi också statlig skatt som idag är 28,3 öre per kWh.

I priset på elräkningen är också inkluderat bolagens kostnader för elcertifikat och utsläppsrätter.

Elhandlare

Det finns otaliga bolag att välja mellan för leverans av elektricitet till den egna bostaden. Marknaden är helt avreglerad.

Nätbolag och nätleverantörer

Ett antal privata och kommunala bolag har monopol på elnätet. Vilket bolag som är din nätleverantör beror på var du bor. Eftersom det inte finns någon valmöjlighet går det inte att påverka priset, som kan skilja mycket mellan olika leverantörer. Små lokala, ofta kommunala, bolag är ofta billigare än de stora jättarna.

Skatt

Vi betalar 28,3 öre per kWh i statlig punktskatt på förbrukad el. På denna skatt tillkommer ytterligare en skatt, moms på 25 procent.

Elcertifikatsystemet infördes år 2003

Det innebär att producenter av förnybar energi tilldelas elcertifikat, som säljs till elleverantörer och vissa användare enligt ett lagstiftat kvotsystem. Syftet är att stimulera produktion av el från sol, vind och vatten.

De kvotpliktiga elleverantörerna tar ut kostnaden för certifikaten via elräkningen, den är inräknad i det pris vi betalar för elen och uppgår till cirka fem öre per kWh.

Utsläppsrätter infördes i EU år 2005

Det är ett handelssystem där energikrävande produktion tilldelas utsläppsrätter i proportion till sina utsläpp av koldioxid. Företag som släpper ut mycket koldioxid tvingas köpa utsläppsrätter för att kompensera. Även privatpersoner kan köpa utsläppsrätter för att exempelvis kompensera en energislukande flygresa. Omvänt kan företag med lägre koldioxidutsläpp sälja icke förbrukade utsläppsrätter. Elbolagen tar ut cirka 10–15 öre per kWh av den debiterade elen för kostnaderna för utsläppsrätter.

Elområden

Från den 1 november 2011 delas Sverige in i fyra elområden i syfte att stimulera elproduktion i de områden som inte är självförsörjande. En effekt är att elen blir dyrare i områden som inte producerar tillräckligt med el själva, som område 4, där bland annat Skåne ingår.

Energimyndigheten

...godkänner och kontrollerar hanteringen av elcertifikat.

Svenska kraftnät AB

...utfärdar elcertifikat, driver elcertifikatregistret och publicerar information om elcertifikat.

Energimarknadsinspektionen (EI)

...kontrollerar och övervakar nätbolagen från ett konsumentperspektiv.

Läs mer

Minska energinotan - så gör du

Tillbaka till övriga artiklar