PixelImage

Elområden

Elområden

Den 1 november delades Sverige in i fyra elområden. Det innebär att elpriset varierar med var man bor. Mest märkbart blir det i Skåne och Södra Götaland. 

Den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden. Det innebär att elpriset varierar med var man bor. Mest märkbart blir det i Skåne och Södra Götaland. 

Kapaciteten i elledningarna räcker inte alltid till, utan flaskhalsar bildas när elen ska transporteras från norr till söder.
Hittills har energipolitiken drivits med landets bästa som mål, stamnätsutbyggnaden har betalats av alla tillsammans. Det har lett till bland annat stora investeringar i vattenkraft, och ett stamnät som transporterar elen från norr, där den produceras, till söder, där den används. 
När det till slut har blivit Sydsveriges tur att ta emot investeringarna, så delas landet upp i elprisområden, och södra delen av landet får nu betala för sina egna ledningar. 
Införandet av elprisområden gör att prisskillnaden förväntas ligga kring 10 öre/kwh på sikt, vilket medför att elkunderna i syd kommer att betala cirka 1 miljard mer i elräkningar per år än övriga landet. 
Det lokalt högre elpriset ska finansiera en lokal utbyggnad av nätet. Med tiden kommer därför de flaskhalsar som skiljer elområdena åt att lösas upp, och priserna i landet närma sig varandra. Men under de närmaste åren kommer det att finnas märkbara prisskillnader. 
Följande län ingår i de olika elområdena: 
I elområde 1 ingår Norrbottens län samt delar av Västerbottens län.
I elområde 2 ingår Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.
I elområde 3 ingår Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län.
I elområde 4 ingår Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län.
Hushållskunder betalar utöver själva grossistpriset på el även för elcertifikat, energiskatt och till sist moms på hela summan. Sydsveriges högre elpris kommer därför att generera större momsintäkter till staten – med nuvarande prisskillnader uppskattningsvis 250 miljoner kronor om året.
Utöver de prisskillnader som följer av elområdena, så betalar även elkunderna i Malmö högre skatt än de i Luleå. Den totala prisskillnaden mellan en småhusägare i Malmö respektive Luleå blir inklusive moms cirka 25 öre per kWh, eller 5 000 kronor om året.

Kapaciteten i elledningarna räcker inte alltid till, utan flaskhalsar bildas när elen ska transporteras från norr till söder.

Hittills har energipolitiken drivits med landets bästa som mål, stamnätsutbyggnaden har betalats av alla tillsammans. Det har lett till bland annat stora investeringar i vattenkraft, och ett stamnät som transporterar elen från norr, där den produceras, till söder, där den används. 

När det till slut har blivit Sydsveriges tur att ta emot investeringarna, så delas landet upp i elområden, och södra delen av landet får nu betala för sina egna ledningar. 

Införandet av elområden gör att prisskillnaden förväntas ligga kring 10 öre/kwh på sikt, vilket medför att elkunderna i syd kommer att betala cirka 1 miljard mer i elräkningar per år än övriga landet. 

Det lokalt högre elpriset ska finansiera en lokal utbyggnad av nätet. Med tiden kommer därför de flaskhalsar som skiljer elområdena åt att lösas upp, och priserna i landet närma sig varandra. Men under de närmaste åren kommer det att finnas märkbara prisskillnader. 

Följande län ingår i de olika elområdena: 

  • Elområde 1: Norrbottens län samt delar av Västerbottens län.
  • Elområde 2: Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.
  • Elområde 3: Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län.
  • Elområde 4: Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län.

Hushållskunder betalar utöver själva grossistpriset på el även för elcertifikat, energiskatt och till sist moms på hela summan. Sydsveriges högre elpris kommer därför att generera större momsintäkter till staten – med nuvarande prisskillnader uppskattningsvis 250 miljoner kronor om året.

Utöver de prisskillnader som följer av elområdena, så betalar även elkunderna i Malmö högre skatt än de i Luleå. Den totala prisskillnaden mellan en småhusägare i Malmö respektive Luleå blir inklusive moms cirka 25 öre per kWh, eller 5 000 kronor om året.

Läs mer om Villaägarnas syn på elområden