PixelImage

Fast elpris

Fast elpris

Fast elpris innebär att ditt elpris bestäms i förväg. De vanligaste bindningstiderna är 1 respektive 3 år. Fördelen är att man slipper risken för extrema elpriser. Nackdelen är att elhandlaren tar betalt för att bära den risken, och att de fasta priserna därför ligger högre än de rörliga.