PixelImage

Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. De informerar också om god fastighetsmäklarsed.

I sin verksamhet vänder de sig främst till fastighetsmäklare och konsumenter i fastighetsaffärer, det vill säga säljare, köpare och spekulanter.

Läs mer på www.fmi.se