PixelImage

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt

För inkomståret 2008 (deklarationen 2009) ersattes fastighetsskatten av en kommunal avgift som för småhus var 6 000 kronor per år, dock högst 0,75 procent av det totala taxeringsvärdet för fastigheten vid 2006 års taxering.

Taket på 6 000 kronor har därefter indexerats årligen med inkomstbasbeloppets förändring. För dem som inte har nått taket förändras fastighetsavgiften vid fastighetstaxering vart tredje år.

Läs mer om fastighetsavgiften och om fastighetstaxering.