PixelImage

Fastighetstaxering

Fastighetstaxering

Alla Sveriges 2,3 miljoner småhusfastigheter taxeras vart tredje år. Det kan ske genom en så kallad allmän taxering eller genom en förenklad taxering.

Den senaste allmänna taxeringen skedde 2003. Taxeringarna 2006 och 2009 var förenklade och det kommer också att gälla taxeringen 2012.

Läs mer om fastighetstaxering.