PixelImage

Föreningsförvaltning

Föreningsförvaltning

Föreningsförvaltning innebär att en samfällighetsförening förvaltar den gemensamhetsanläggning för vilken den bildats.