PixelImage

Föreningsstämman

Föreningsstämman

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en samfällighetsförening.