PixelImage

Lagfartsavgift

Lagfartsavgift

När du köper ett hus betalar du lagfartsavgift. Lagfartavgiften beräknas på priset (köpeskillingen). Om priset understiger taxeringsvärdet beräknas den på taxeringsvärdet som uppdateras den 1 januari varje år.

Om du får huset genom arv eller gåva slipper du lagfartsavgift. Det gäller dock inte om man i utbyte mot gåvan övertar ansvaret för en skuld eller betalar en ersättning på minst 85 procent av husets värde.