PixelImage

Olycksfallsförsäkring för samfälligheter

Olycksfallsförsäkring för samfälligheter

Villaägarnas olycksfallsförsäkring för samfälligheter gäller för medlemmar som utför arbete på uppdrag av samfällighetsföreningen.