PixelImage

Översvämning: förebyggande råd och checklista

Översvämning: förebyggande råd och checklista

Här är en checklista med saker att tänka på om du drabbas av översvämning i källaren. Dessutom ett antal tips om förebyggande åtgärder så att du kanske slipper hamna i en sådan situation.

Tips på hur du förebygger översvämning:

 1. Kontrollera avrinningen från marken, takavloppet och dess avledning.
 2. Kontrollera avloppsinstallationen och dräneringssystemet.
 3. Kontakta kommunen och eventuella installatörer innan du vidtar några åtgärder.
 4. Om du tror att det finns risk för nya översvämningar via VA-nätet, undvik att förvara fuktkänslig egendom i källare och andra utsatta utrymmen och överväg att installera backventiler eller andra tekniska lösningar för att minska risken för nya skador.
 5. Drabbas ditt område gång på gång av översvämningar via VA-nätet, kan det vara läge att begära ombyggnad/renovering av de kommunala VA-ledningarna.Rapportera de brister du upptäcker i va-ledningssystemet till kommunen.
 6. Ska du bygga nytt eller köpa begagnat hus, tänk på att det är hus i vissa lägen som löper störst risk för översvämning. Ett högt läge är t.ex. bättre än ett lågt vid översvämning i ett VA-nät.

Checklista om du drabbas av översvämning:

 1. Bryt strömmen, då vattnet kan bli strömförande, men se till så att en eventuell dräneringspump inte stannar.
 2. Behöver du länspumpning, kontakta Räddningstjänsten.
 3. Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
 4. Anmäl översvämningsskadorna till ditt försäkringsbolag och VA-bolaget. Försäkringsbolaget hjälper till med uttorkning.
 5. Fotografera skadorna. Rädda egendom om du kan göra detta utan att riskera din egen säkerhet.
 6. Släng inte förstörd egendom innan försäkringsbolaget har fått möjlighet att besöka dig och kunnat konstatera vad som har förstörts.
 7. Beror skadan på att VA-bolagets ledningar inte klarar lagkraven, begär ersättning för självrisk och andra kostnader som du inte får ersättning för från försäkringsbolaget.

Mer om översvämningar

Skyfall över Sverige

Inte medlem?