PixelImage

Pantbrevskatt

Pantbrevskatt

Pantbrevsskatt får du betala om du behöver ta lån på huset och det saknas uttagna pantbrev sedan tidigare. Att ta ut nya pantbrev kostar två procent av pantbrevets värde i skatt.

Den säljande mäklaren och din bank kan hjälpa dig med att ta reda på om och hur stora pantbrev som finns på det hus du vill köpa och att teckna nya pantbrev om så behövs.
Förr var pantbreven skrivna på papper. Numera registreras pantbreven enbart elektroniskt, så kallade datapantbrev, som administreras av Lantmäteriverket.