PixelImage

Röstlängd

Röstlängd

En röstlängd är en förteckning över de närvarande medlemmarna och eventuella ombud vid en föreningsstämma. En sådan ska upprättas vid behov.