PixelImage

Samfällighet: Ansvarsfrihet

Samfällighet: Ansvarsfrihet

Ansvarsfriheten är en obligatorisk punkt på föreningsstämman i samfälligheten. Om styrelsen beviljas ansvarsfrihet så betyder det att samfälligheten förbinder sig att inte rikta skadeståndsanspråk mot hela styrelsen eller mot enskilda ledamöter. Revisorn ska i sin revisionsberättelse föreslå om stämman ska ge styrelsen ansvarsfrihet eller inte.

Om en styrelseledamot beviljas ansvarsfrihet så gäller det bara gentemot föreningen. Det betyder att en enskild person fortfarande kan rikta skadeståndskrav mot styrelsen även om ansvarsfrihet beviljats. Det kan bli så att vissa styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet medan andra inte gör det.

Om stämman röstar emot ansvarsfrihet så bör anledningen till detta anges i protokollet.

Skulle det visa sig i efterhand att stämman inte hade tillgång till alla uppgifter så kan de ändå rikta skadeståndsanspråk mot styrelsen. Det gäller alltså för styrelsen att se till att informera om eventuella känsliga frågor på stämman. Man röstar endast om ansvarsfrihet för räkenskapsåret på stämman. Det betyder att för tiden mellan räkenskapsåret och stämman beslutas inte om ansvarsfrihet på stämman, utan det får man ta nästkommande stämma.