PixelImage

Samfällighet: Beslutsför styrelse

Samfällighet: Beslutsför styrelse

Det står inget i samfällighetslagen om hur många i styrelsen som ska vara på plats för att styrelsen ska vara beslutsför, alltså få fatta beslut. I förarbetena till lagen står att alla torde vara närvarandet vid rösningen för att det ska bli ett giltigt beslut, men att man kan bestämma annat i stadgarna. Eftersom det kan vara besvärligt att alltid ha alla styrelseledamöter på plats så är det lämpligt att ha regler om beslutsförheten i stadgarna. Enligt normalstadgarna krävs att fler än hälften av ledamöterna är på plats på styrelsemötet.

Dessutom måste de ha kallats på rätt sätt och ha fått information om vad som ska beslutas om på mötet. Suppleant som tjänstgör i ordinarie ledamots ställe räknas som styrelseledamot.