PixelImage

Samfällighet

Samfällighet

En samfällighet är ett gemensamt markområde för flera fastigheter.

Läs om Villaägarnas erbjudande till samfälligheter här