PixelImage

Samfällighetsavgifter

Samfällighetsavgifter

Samfällighetsavgifter är avgifter som medlemmarna betalar till föreningen.

Läs om Villaägarnas erbjudande till samfälligheter här