PixelImage

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening

En samfällighetsförening är en juridisk sammanslutning för förvaltning av en eller flera samfälligheter.

Läs om Villaägarnas erbjudande till samfälligheter här