PixelImage

Samfällighetsförsäkring

Samfällighetsförsäkring

Villaägarnas samfällighetsförsäkring gäller för samfällighetsföreningar som har serviceavtal.

Läs om Villaägarnas erbjudande till samfälligheter här