PixelImage

Styrelse i en samfällighetsförening

Styrelse i en samfällighetsförening

En styrelse i en samfällighetsförening ansvarar för föreningens verksamhet i enlighet med lagar, stadgar, anläggningsbeslut och stämmobeslut.