PixelImage

Underhålls- och förnyelseplan

Underhålls- och förnyelseplan

En underhålls- och förnyelseplan är en plan för hur stora avsättningar som ska ske till underhålls- och förnyelsefonden.