PixelImage

Upplösning av samfällighetsförening

Upplösning av samfällighetsförening

En samfällighetsförening ska upplösas när gemensamhetsanläggningen som förvaltas upphör att existera.

Föreningen kan också upplösas om alla medlemmar är överens om det. Om gemensamhetsanläggningen finns kvar och medlemmarna är överens om att föreningen ska upplösas så kommer gemensamhetsanläggningen istället att förvaltas genom delägarförvaltning.

En förening kan också upplösas ifall Lantmäteriet tycker att det är lämpligaste alternativet om antalet fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningen som förvaltas.