PixelImage

Utgifts- och inkomststat

Utgifts- och inkomststat

En utgifts- och inkomststat är en redovisning av de belopp medlemmarna ska betala och de beräknade utgifterna föreningens ska betala för förvaltningen.