PixelImage

Uttaxering

Uttaxering

Uttaxering betyder att styrelsen i en samfällighetsförening begär att föreningsmedlemmarna ska bidra med pengar till kostnaderna för föreningens verksamhet.