PixelImage

Vad är taxeringsvärde?

Vad är taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet ska i princip motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde två år tidigare och utgör underlag för beskattning av landets småhus. Ungefär hälften av dessa påverkas inte av förändringar eftersom de redan nått taket för fastighetsskatten. Syftet med fastighetstaxeringen är förenklat att få ett underlag för att kunna beskatta småhusägare i förhållande till ett uppskattat marknadsvärde.

Markvärde + byggnadsvärde = totalvärde

Det totala taxeringsvärdet för en bebyggd fastighet fördelas på ett markvärde och ett byggnadsvärde. Sammantaget ska mark- och byggnadsvärde (totalvärdet) spegla ungefär 75 procent av en bebyggd fastighets marknadsvärde två år tidigare. För obebyggda tomter ska markvärdet motsvara ungefär 75 procent av marknadsvärdet två år tidigare.

Läs mer

Villaägarnas prognos för småhustaxeringen 2018