PixelImage

elcertifikat

elcertifikat

Första maj 2003 infördes elcertifikatsystemet som ska ge Sverige en ökad elproduktion från förnybara energikällor. Målet med elcertifikatsystemet är att öka den årliga elproduktionen från förnybara energikällor med 25 TWh år 2020 jämfört med 2002 års nivå.

Elcertifikat är ett sätt att subventionera utbyggnaden av grön el. Staten delar ut elcertifikat till elproducenter som producerar hållbar el. Elhandlarna - det vill säga de företag som köper och säljer el på elbörsen Nordpool - måste köpa elcertifikat motsvarande en viss del av sin totala försäljning, så kallad kvotplikt.

Elhandlarnas kostnad förs elcertifikat förs vidare till konsumenten. Den ungefärliga priseffekten för konsumenten är 5 öre per kWh.

Den inkomst som elproducenterna får när de säljer elcertifikat ersätter tidigare investeringsbidrag och driftsstöd. Genom elcertifikatsystemet ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med andra förnybara energikällor.