PixelImage

elräkningen

elräkningen

Håll koll på dina elfakturor! Många hushåll får två elfakturor - en från nätbolaget och en från det bolag som levererar elen.

Din faktura består av två delar, nätkostnad och elkostnad. En del företag samfakturerar och skickar då endast en faktura som innehåller båda delarna. I andra fall skickas två fakturor - en från nätföretaget och en från elleverantören. Var noga med att kontrollera att du debiteras för både nät och el. Nätföretagen har rätt att efterdebitera dig tre år tillbaka i tiden.

Nätkostnad

Nätet omfattar ledningarna, transporten av el till hushållet. Nätkostnaden betalas till det företag som äger och har koncessionsrätt (rätt till elnätet) där du bor. Det företag som har koncessionsrätt har ansvaret för att elnätet fungerar i ditt område. Det går inte att byta nätlever­antör. Nätkostnaden består dels av en fast abonnemangskostnad, dels av en överförings­avgift. Nätföretaget får inte ta betalt när du avslutar ett elnätsabonnemang.

På nätfakturan påförs du även en nätövervakningsavgift, som går till Energimyndig­heten (3 kr/år exkl moms), en elsäkerhetsavgift som går till Elsäkerhetsverket (6 kr/år ej momspliktigt) och en elberedskapsavgift som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet (36 kr/år exkl moms).

Du kan påverka nätkostnaden genom att kontrollera att du har rätt tariff och huvudsäkring.

Elkostnad

Elkostnaden betalas till det företag som levererar el. Det företag som du har avtal med köper eller tillverkar den el som du förbrukar. Du kan ha kvar din nuvarande leverantör eller välja någon annan. Det är denna kostnad som du kan påverka genom att byta leverantör. Det ska inte kosta något att byta elleverantör.

Vill du veta mer?

Ställ en fråga om el till våra experter! Klicka här.