PixelImage

Tomträtt

Tomträtt

Den som bor med tomträtt ”hyr” marken runt sitt hus av kommunen och betalar tomthyra (tomträttsavgäld). Tomträtt infördes för drygt 100 år sedan, för att även de som inte hade råd att köpa mark skulle kunna bygga hus. Idag är tomträtt mest till för att kommunerna ska kunna tillgodogöra sig värdeökningen på marken.

Läs mer om Villaägarnas arbete med tomträtter här.