PixelImage

Region Väst

Välkommen till Region Väst

Välkommen till regionen som arbetar med frågor som berör dig som är villaägare i Hallands och Västra Götalands län. Vi försöker göra livet för dig lite lättare på olika sätt:

  • Vi driver intressepolitiska frågor som berör villaägande på regional nivå och stöttar regionens lokalföreningar i deras arbete med lokala frågor.
  • Vi knyter samarbetsavtal med olika butiker och företag i regionen där våra medlemmar får rabatt.
  • Vi arrangerar allsköns aktiviteter för medlemmar och andra i hela regionen såsom politiska debatter och trädgårdsutbildningar.
  • Vi stöttar de lokala föreningarnas styrelser på olika sätt, till exempel genom utbildningar och träffar för erfarenhetsutbyten.
  • Vi förmedlar information om Villaägarnas Riksförbunds rikstäckande arbete till medlemmar i regionen.
  • Vi håller oss à jour med det senaste som berör regionens villaägare.

Totalt är vi över 56 000 medlemmar i Region Väst. Tillsammans kan vi göra mycket gott för villaägarna i regionen.