PixelImage

Ändra styrelseuppgifter

Denna blankett används då serviceavtal tecknas och vid kommande förändringar.

Föreningens namn och orgnr. Ev. Box-adress:
ORDFÖRANDE
SEKRETERARE
KASSÖR