PixelImage

Lagfartsförteckning

Lagfarts-förteckning

En gång om året kan styrelsen i en samfällighetsförening med serviceavtal beställa en uppdaterad lagfartsförteckning för underlag till korrekt medlemsförteckning, kallelse till årsstämma samt debiteringslängd.

Vi behöver ha beställningen senast:

6/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/9, 1/11


Beställningen görs enklast i ett webb-formulär.
Beställ din lagfartsförteckning här