PixelImage

Om samfälligheter

Om samfälligheter

Radhus och områden med grupphus är ofta organiserade i samfälligheter.

Det finns flera olika typer av samfälligheter, gemensamt för dem är att de tillgodoser vissa gemensamma behov för de fastigheter som ingår.

De flesta tänker på radhusområden när de hör ordet samfällighet. Eller områden med fristående grupphus med mindre tomter. I de här områdena finns något som på fackspråk brukar kallas för gemensamhetsanläggningar. Det är grönytor, lekplatser, parkeringsytor, garage, infarts- och gångvägar och annat som de som bor i området använder gemensamt.

Även tak, värmesystem och vatten kan ingå i gemensamhetsanläggningarna.

Samfälligheten är den grupp av fastigheter som ska ansvara för skötsel och underhåll av anläggningarna.

Serviceavtal för samfälligheter

En samfällighetsförening kan teckna serviceavtal med Villaägarna. Föreningen får då tillgång till ett service- och trygghetspaket som förenklar styrelsens arbete och ger ett bra försäkringsskydd om något händer.

Läs mer om vårt serviceavtal

Frågor och svar om samfälligheter